Stosunki Zewnętrzne

Rozszerzenie / sąsiedzi UE

EKES odgrywa kluczową rolę w sieci powiązań między społeczeństwem obywatelskim UE a jego partnerami w krajach kandydujących i sąsiadujących. Wspieramy aktywny udział społeczeństwa obywatelskiego w procesie rozszerzenia i realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa wraz z krajami sąsiadującymi z UE od wschodu i w południowej części basenu Morza Śródziemnego.

Wespół z partnerami ze Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu zapewniamy regularne monitorowanie działalności Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Nasze działania zewnętrzne w Europie i basenie Morza Śródziemnego dzielą się na cztery główne dziedziny:

Pozostałe części świata

Na przestrzeni lat rozwinęły się stosunki UE z Ameryką Łacińską, Azją i państwami AKP (z Afryki, Karaibów i Pacyfiku). Obejmują one różne dziedziny, takie jak dialog polityczny, handel, współpracę na rzecz rozwoju i badania naukowe.

Reprezentując zorganizowane społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, uczestniczymy aktywnie we wspieraniu kontaktów gospodarczych, politycznych i społecznych z tymi trzema regionami za pośrednictwem naszej Sekcji Stosunków Zewnętrznych (REX).