Kategoria „Stowarzyszenia”

This page is also available in

Kategoria „Stowarzyszenia” składa się z członków należących do Grupy III „Różnorodność Europy” oraz do Grupy Pracodawców, którzy reprezentują sektor stowarzyszeń na szczeblu krajowym lub europejskim, a konkretnie fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne rodzaje stowarzyszeń dążące do propagowania nadrzędnego charakteru rządów prawa, do promowania swobodnego przepływu osób i towarów, a także ochrony wolności obywatelskich i praw człowieka. W czasach, gdy wolność zrzeszania się jest zagrożona i gdy – ogólnie – stowarzyszenia muszą wzmóc wysiłki, by bronić swojej swobodnej działalności i niezależności, członkowie Kategorii mają zamiar zaproponować na szczeblu EKES-u kierunki refleksji i działania publiczne, aby przyczynić się do ożywienia europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Kategoria „Stowarzyszenia” odwołuje się do roli mediatora, jaką odgrywają organizmy pośredniczące między indywidualną osobą a państwem gwarantującym ochronę interesu publicznego, do ich głównych wartości, którymi są wzajemny szacunek i bezinteresowność, owocujące pluralizmem i korzyściami społecznymi.

Stowarzyszenia odzwierciedlają różnorodność interesów i tożsamości we współczesnym społeczeństwie i mają za zadanie sprzyjać tworzeniu warunków dla rzeczywistego dialogu obywatelskiego. W dość ponurym krajobrazie, w którym coraz częściej widać nietolerancję, niesprawiedliwość społeczną i kurczenie się przestrzeni publicznej, perspektywa wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego jest promykiem nadziei.

Obsługę sekretarską tej Kategorii zapewnia sekretariat Grupy III „Różnorodność Europy”.