Kategoria „Stowarzyszenia”

Kategoria „Stowarzyszenia” składa się z członków, którzy należą do sektora stowarzyszeń na szczeblu krajowym lub europejskim, a konkretnie – reprezentują fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne rodzaje stowarzyszeń dążące do propagowania nadrzędnego charakteru rządów prawa, do promowania swobodnego przepływu osób, a także ochrony wolności obywatelskich i praw człowieka. W czasach, gdy wolność zrzeszania się jest zagrożona i gdy – ogólnie – stowarzyszenia muszą wzmóc wysiłki, by bronić swojej swobodnej działalności i niezależności, członkowie Kategorii mają zamiar zaproponować na szczeblu EKES-u kierunki refleksji i działania publiczne, aby przyczynić się do ożywienia europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Kategoria „Stowarzyszenia” odwołuje się do roli mediatora, jaką odgrywają organizmy pośredniczące między indywidualną osobą a państwem gwarantującym ochronę interesu publicznego, i do ich głównych wartości, którymi są wzajemny szacunek i bezinteresowność, owocujące pluralizmem i korzyściami społecznymi.

Stowarzyszenia odzwierciedlają różnorodność interesów i tożsamości we współczesnym społeczeństwie i mają za zadanie sprzyjać tworzeniu warunków dla rzeczywistego dialogu obywatelskiego. W dość ponurym krajobrazie, w którym coraz częściej widać nietolerancję, niesprawiedliwość społeczną i kurczenie się przestrzeni obywatelskiej, perspektywa wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego jest promykiem nadziei.

Obsługę sekretarską tej Kategorii zapewnia sekretariat Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (Grupa III).