Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC)

This page is also available in

Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) przygotowuje prace EKES-u w szeregu dziedzin polityki – m.in. w zakresie zatrudnienia i warunków pracy, kształcenia i szkolenia, migracji i azylu, praw podstawowych i obywatelskich oraz innych kwestii społecznych, takich jak polityka społeczna i ubóstwo, równość płci, zagadnienia związane z niepełnosprawnością, integracja Romów, zdrowie, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (włączając w to imigrację).

Do głównych działań sekcji należą prace w zakresie migracji i azylu, europejskiego filaru praw socjalnych i środków towarzyszących, a także przyszłości pracy. Sekcja SOC zapewnia również sekretariat Europejskiego Forum Migracji, które EKES organizuje wspólnie z Komisją Europejską.

Bardziej specjalistyczne zadania są wykonywane w ramach jej stałych organów, które stanowią Centrum Monitorowania Rynku Pracy (CMRP), tymczasowa grupa analityczna ds. imigracji i integracji (IMI), tymczasowa grupa analityczna ds. praw osób niepełnosprawnych (DIS) oraz tymczasowa grupa analityczna ds. integracji Romów (ROMA).

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020