Kategoria „Gospodarka społeczna”

This page is also available in

Kategoria „Gospodarka społeczna” składa się z członków należących do Grupy „Różnorodność Europy” i Grupy Pracodawców. Reprezentują oni spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe działające w sferze społecznej.

Sektor gospodarki społecznej obejmuje szeroki wachlarz koncepcji stosowanych w różnych państwach członkowskich, jak np. „gospodarka solidarna” czy „trzeci sektor”. Przedsiębiorstwa gospodarki społecznej kierują się wspólnymi wartościami, takimi jak solidarność, spójność społeczna, nadrzędność jednostki nad kapitałem, odpowiedzialność społeczna i demokratyczne procesy zarządzania. Nie przyświeca im dążenie do zysku; wszystkie zyski są ponownie inwestowane w przedsiębiorstwo i społeczeństwo.

Tak więc gospodarka społeczna to inny sposób prowadzenia działalności gospodarczej, stale łączącej ogólne interesy, wyniki gospodarcze, kwestie społeczne i demokratyczne. Jej zasadami kieruje się 10% wszystkich przedsiębiorstw w Europie, tj. 2 mln firm zatrudniających 6% wszystkich pracowników unijnych. Gospodarka społeczna to fundamentalny element europejskiego modelu społeczno-gospodarczego.

Obsługę sekretariatu Kategorii zapewnia Grupa „Różnorodność Europy”.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration