Kategoria „Gospodarka społeczna”

Kategoria „Gospodarka społeczna” składa się z członków należących do Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego i Grupy Pracodawców. Reprezentują oni spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne.

Kategoria obrała sobie za cel promowanie i obronę interesów gospodarki społecznej wśród jak najszerszej grupy odbiorców. Zabiega też o to, aby uznano znaczący wkład sektora w społeczno-gospodarczy rozwój Europy i w sukces procesu integracji europejskiej. Ponadto Kategoria wielokrotnie dowodziła swojej pożyteczności jako platformy ułatwiającej wzajemne uczenie się, wymianę najlepszych praktyk oraz ścisłą współpracę z instytucjami europejskimi i organizacjami szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego. Na przestrzeni lat Kategoria „Gospodarka społeczna” zachęcała do uwzględniania zagadnień gospodarki społecznej w opiniach i innych działaniach EKES-u, a także zainicjowała szereg zleconych przez Komitet badań na temat sektora.

Obsługę sekretarską Kategorii zapewnia sekretariat Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego.

Downloads

2021 work programme
Activity report of the “Social Economy Category”
Activity report 2019 - Social economy category
Joint declaration