Kategoria „Gospodarka społeczna”

This page is also available in

Kategoria „Gospodarka społeczna” składa się z członków należących do Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego i Grupy Pracodawców. Reprezentują oni spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne.

Kategoria obrała sobie za cel promowanie i obronę interesów gospodarki społecznej wśród jak najszerszej grupy odbiorców. Zabiega też o to, aby uznano znaczący wkład sektora w społeczno-gospodarczy rozwój Europy i w sukces procesu integracji europejskiej. Ponadto Kategoria wielokrotnie dowodziła swojej pożyteczności jako platformy ułatwiającej wzajemne uczenie się, wymianę najlepszych praktyk oraz ścisłą współpracę z instytucjami europejskimi i organizacjami szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego. Na przestrzeni lat Kategoria „Gospodarka społeczna” zachęcała do uwzględniania zagadnień gospodarki społecznej w opiniach i innych działaniach EKES-u, a także zainicjowała szereg zleconych przez Komitet badań na temat sektora.

Obsługę sekretarską Kategorii zapewnia sekretariat Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration