Transport

Dynamiczna i ambitna polityka

Transport jest w Europie bardzo istotnym sektorem. Stanowi jedną z najbardziej znaczących dziedzin działania i wywiera duży wpływ na dobrostan społeczny i środowiskowy na obszarach miejskich i wiejskich. Wiele opinii sporządzanych każdego roku przez Sekcję Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN) dotyczy transportu.

Postępy w sektorze transportu wiążą się rzecz jasna z budową lepszej i bardziej ekologicznej infrastruktury, która doprowadzi do ożywienia wzrostu gospodarczego i handlu. Wymagają one również obniżenia emisji CO2 i zużycia energii, a także zajęcia się zagęszczeniem ruchu i brakiem dostępu, który może powodować izolację osób – zwłaszcza starszych lub niepełnosprawnych – w ich domach. Sektor transportu powinien również pozostać inteligentny i konkurencyjny jako część sprawiedliwego społecznie przestawienia się na czystą energię i cyfryzację. EKES analizuje i ocenia politykę transportu UE z punktu widzenia potrzeb, interesów i obaw wszystkich segmentów europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Angażowanie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

Wiadomo, że realizacja ambicji UE w dziedzinie transportu wymaga większego i szerszego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie i wdrażanie polityki. Sekcja TEN powołała tematyczną grupę analityczną w celu promowania szerokiego udziału społeczeństwa obywatelskiego i jego zaangażowania w proces decyzyjny dotyczący transportu.