Konsumenci

Dzisiaj, dzięki jednolitemu rynkowi, konsumenci i przedsiębiorcy unijni mogą o wiele łatwiej kupować i sprzedawać towary i usługi za granicą, zarówno online, jak i offline. Wymaga to jednak pewności i zaufania do rynku, odpowiedniego prawodawstwa i skutecznego wdrażania przepisów.

EKES stara się zapewnić, by konsumenci mieli potrzebne prawa i środki ochrony. Wskazujemy również nieuczciwe i nielegalne praktyki handlowe i dążymy do ich zwalczania. Poza tym propagujemy zrównoważone sposoby konsumpcji i produkcji.

Nasze najważniejsze wydarzenie, Europejski Dzień Konsumenta, odbywające się corocznie od 1999 r., jest głównym miejscem spotkania konsumentów pragnących wpływać na kształt debaty w UE.