Centrum Monitorowania Transformacji Cyfrowej i Jednolitego Rynku

This page is also available in

Centrum Monitorowania Transformacji Cyfrowej i Jednolitego Rynku zostało utworzone z myślą o wyposażeniu EKES-u w elastyczną strukturę horyzontalną umożliwiającą:

  • analizę funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego,
  • rozpoznawanie niedociągnięć i przeszkód oraz
  • proponowanie rozwiązań.

Centrum koncentruje się rozwoju jednolitego rynku cyfrowego UE i obejmuje działania EKES‑u w dziedzinie sztucznej inteligencji i agendy cyfrowej.

Jako że jest to nowo utworzony organ, oczekuje się, że będzie wykorzystywać nowe i innowacyjne metody pracy.

Downloads

DSMO work programme 2020-2023