Europejska inicjatywa obywatelska

This page is also available in

Od 1 kwietnia 2012 r. obywatele europejscy mogą korzystać z nowego prawa – europejskiej inicjatywy obywatelskiej, które daje ich postulatom większą siłę przebicia. Po zebraniu miliona podpisów w całej Europie mogą wezwać Komisję Europejską do zaproponowania nowego lub zmiany istniejącego prawodawstwa europejskiego.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, jako orędownik prawa obywateli do uczestnictwa w kształtowaniu polityki i rzecznik społeczeństwa obywatelskiego, od samego początku popierał pomysł inicjatywy obywatelskiej i w dwóch opiniach poświęconych temu instrumentowi domagał się prostych i zrozumiałych zasad.

Zasadniczo EKES widzi swą rolę dwojako:

  • Komitet jako pomocnik: na etapie planowania lub realizowania inicjatywy Komitet, służąc za platformę dialogu i informacji, może pełnić rolę pomocnika i ułatwiać organizatorom tworzenie sieci, aranżowanie spotkań itp.
  • Komitet jako przewodnik w strukturach instytucjonalnych: Komitet może wesprzeć Komisję, opracowując opinię, w której dokona oceny pomyślnie przeprowadzonej inicjatywy. Ponadto EKES chętnie podejmie się współorganizowania wraz z Komisją i Parlamentem Europejskim wysłuchań poświęconych inicjatywom zakończonym powodzeniem.

Więcej informacji na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej na stronie: citizensinitiative.

Downloads

Europejski paszport demokracji - 2020