Jednolity rynek

Jednolity rynek to być może jedno z najważniejszych osiągnięć UE, jednak jego realizacja w dalszym ciągu napotyka trudności. Od czasu jego wprowadzenia w 1992 r. EKES jest mocno zaangażowany w starania, aby obszar ten był w pełni funkcjonalny, z korzyścią dla obywateli europejskich.

Jednolity rynek cyfrowy, będący projektem przynoszącym jedne z najbardziej konkretnych korzyści, łączy również obywateli z Unią Europejską poprzez stworzenie swobodnie działającego rynku transgranicznego.