EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 85
Październik 2023

W tym numerze:

 • EKES świętuje sukces inicjatywy obywatelskiej „Europa wolna od futer”
 • Tegoroczni laureaci nagród ekologicznych UE pochodzą z Irlandii, Niemiec i Austrii
 • Ewa Ewart: Musimy połączyć siły, aby chronić nasz najcenniejszy zasób: życiodajną, słodką i czystą wodę
 • Maria Nikolopoulou: Wzywamy do przyjęcia nadrzędnej strategii w zakresie wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju
Wrzesień 2023

W tym numerze:

 • Zmienić negatywne postrzeganie seniorów: EKES wzywa UE i jej państwa członkowskie do opracowania nowej strategii na rzecz osób starszych
 • EKES włącza kwestię zasobów wodnych w unijny program działania, przedstawiając pierwsze konkretne propozycje dotyczące Niebieskiego Ładu
 • Nagrody ekologiczne UE 2023: EKES ogłasza finalistów
 • Reklama za pośrednictwem influencerów: EKES proponuje rozporządzenie UE w celu wyznaczenia czerwonej linii
Lipiec 2023
 • Reforma rynku energii elektrycznej – EKES proponuje utworzenie „e-agencji” do zakupu i sprzedaży energii
 • UE powinna zakazać produktów nienadających się do naprawy
 • EKES proponuje utworzenie Europejskiej Rady ds. Polityki Żywnościowej
 • Młodzi ludzie: dyskryminowani wyłącznie ze względu na wiek
 • Boško Savković: Nie jestem Che Guevarą, jestem tylko jednym z obywateli chcących bezpiecznego kraju
 • Pietro De Lotto: W obliczu problemów z wodą UE potrzebuje niebieskiego ładu
Czerwiec 2023

W numerze:

 • EKES wzywa do przyjęcia unijnych przepisów w zakresie zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym związanym z pracą
 • Thierry Libaert: Na rzecz prawdziwego europejskiego prawa do naprawy
 • Ołeksandra Matwijczuk: Ukraina wzmocni NATO
 • Jan Dirx: Reforma rynku energii elektrycznej
Maj 2023

W tym numerze:

 • Demokracja jako myśl przewodnia programu nowego przewodniczącego EKES-u
 • Rumuński członek Aurel Laurenţiu Plosceanu nowym wiceprzewodniczącym EKES-u ds. komunikacji
 • Krzysztof Pater z Polski został nowym wiceprzewodniczącym EKES-u ds. budżetu
 • Kto jest kim: nowe kierownictwo EKES-u
Kwiecień 2023
 • EKES dyskutuje o inkluzywności unijnych rynków pracy z włoską minister Mariną Calderone
 • Odpowiedni dochód minimalny – realna droga wyjścia z ubóstwa
 • EKES proponuje, jak przeciwdziałać zagrożeniom dla demokracji w UE

 

Marzec 2023
 • Czas na Niebieski Ład UE: EKES rozpoczyna prace dotyczące wody
 • Swiatłana Cichanouska w EKES-ie: „Białoruś nie może być nagrodą pocieszenia dla Putina”
 • Wsparcie dla ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego musi trwać „tak długo, jak to będzie konieczne”
 • Jewgienij Afinejewski: „Każdy z nas jest kroplą wody, razem tworzymy ocean”
Luty 2023
 • Szwedzka prezydencja Rady w 2023 r.: głównym tematem jest nadal Ukraina
 • Roberta Metsola zgadza się z Christą Schweng: konkurencyjność UE staje się dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej
 • UE powinna zacieśnić współpracę międzynarodową w celu ochrony oceanów
 • Kryzys związany z cenami energii: UE musi wspierać konsumentów i przedsiębiorstwa
Styczeń 2023

W numerze:

 • Wymiar finansowy równouprawnienia płci pozostaje martwym punktem w polityce UE
 • Każdy rok powinien być Europejskim Rokiem Młodzieży
 • EKES popiera obowiązkową kontrolę polityki i przepisów UE pod kątem konkurencyjności
 • Współpraca eurośródziemnomorska po pandemii COVID-19: organizacje społeczeństwa obywatelskiego kluczem do sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa

Pages