EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 60
Czerwiec 2021
 • EKES inauguruje tegoroczną edycję Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego za działania w dziedzinie klimatu
 • Nowa strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa jest krokiem naprzód
 • EKES popiera solidną i sprzyjającą włączeniu społecznemu Europejską Unię Zdrowotną
 • Wystąpienie: Jak wykorzystać długo oczekiwaną szansę?
Kwiecień 2021
 • #YEYS2021: Młode pokolenie Europejczyków podejmuje wyzwanie związane z klimatem
 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy w pełni uznaje zasadniczą rolę EKES-u
 • EKES analizuje wyzwania związane z telepracą
 • Najwyższy czas, by poszerzyć skalę europejskich działań w zakresie polityki dotyczącej niepełnosprawności
Marzec 2021

W numerze:

 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy: EKES pragnie aktywnie przyczynić się do powodzenia konferencji
 • Nie tylko zielono i cyfrowo: przyszłość Europy musi być także demokratyczna
 • EKES apeluje o prostsze i sprawiedliwe opodatkowanie w UE i poza nią
 • EKES zobowiązuje się wnieść znaczący wkład w nowe inicjatywy Komisji
Luty 2021
 • Nadszedł czas, by spełnić obietnice, a słowu „wspólnota” nadać nowe znaczenie
 • UE będzie ściśle monitorować wdrażanie umowy o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE
 • Możliwe jest zmniejszenie ubóstwa w UE o połowę do 2030 r. – dowiaduje się EKES
 • Nowy pakt o migracji: „diabeł tkwi w szczegółach”
Styczeń 2021

W numerze:

 • EKES gości wybitną irlandzką orędowniczkę praw osób z niepełnosprawnościami, Sinéad Burke
 • Budżet UE na lata 2021–2027 – EKES wyraża zadowolenie, że poglądy społeczeństwa obywatelskiego zostały wysłuchane
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Czas, by demokracja dotrzymywała kroku technologii
 • Nowy pakt UE w sprawie migracji i azylu: zaprzepaszczona okazja na bardzo potrzebne nowe otwarcie
Grudzień 2020
 • Z początkiem drugiej kadencji europejska platforma na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym jest gotowa, by zwiększyć tempo działania
 • EKES wskazuje na braki w integracji migrujących kobiet i dzieci
 • Dostatnia, sprzyjająca włączeniu społecznemu i zrównoważona Europa w sercu nowego programu przewodniczącej EKES-u
 • Środki odbudowy i budżet nie mogą być zakładnikami!
Listopad 2020

W numerze:

 • EKES wybiera Austriaczkę Christę Schweng na najwyższe stanowisko
 • Christa Schweng: „Wkład społeczeństwa obywatelskiego jest konieczny dla kształtowania lepszej Europy”
 • Cillian Lohan: „Potrzebujemy przywódców, którym będziemy ufać”
 • Giulia Barbucci: „Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie należytego i przejrzystego zarządzania budżetem”
 • Rekordowa liczba nowych członków i kobiet w EKES-ie
Październik 2020

W numerze:

 • Rozpoczyna się nowa kadencja EKES-u, w którego składzie ponad 40% będą stanowić nowi członkowie
 • Po strajkach klimatycznych nadszedł czas, by potraktować młodych ludzi jako równoprawnych partnerów
 • EKES wypowiada się na temat potrzeby ustanowienia unijnego instrumentu na rzecz płac minimalnych
 • Pandemia COVID-19 to tykająca bomba dla europejskiego przemysłu turystycznego
Wrzesień 2020
 • Strategia UE na rzecz równouprawnienia płci musi uwzględniać katastrofalne skutki kryzysu wywołanego przez COVID-19 dla kobiet
 • Sztuczna inteligencja: prawo UE powinno ustanawiać bezpieczne granice dla zastosowań wysokiego ryzyka
 • Globalne ocieplenie: EKES apeluje o nowe środki podatkowe w celu zmniejszenia emisji CO2
 • Koronakryzys: zdaniem EKES-u przedsiębiorstwa UE powinny na nowo przemyśleć swój model biznesowy

Pages