EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 70
Maj 2022

W numerze:

 • EKES omawia priorytety czeskiej prezydencji UE i właściwy koszyk energetyczny dla przyszłości Europy
 • EKES wzywa do konsekwentnego i surowego karania pracodawców zatrudniających imigrantów nielegalnie przebywających w UE
 • Antysemityzm jest sprawdzianem idei europejskiej
 • Komisja Konsultacyjna EKES-u ds. Przemian w Przemyśle będzie obchodzić 20-lecie istnienia
Kwiecień 2022
 • EKES pokazuje swą solidarność i jedność z Ukrainą
 • Członkowie EKES-u zabierają głos
 • David Stulík: Niespotykana fala solidarności i wsparcia dla Ukrainy
 • Tetiana Ogarkowa: Ostatnia wojna Władimira Putina

 

Marzec 2022
 • Europa nie będzie bezpieczna bez bezpiecznej Ukrainy
 • Postępująca agresja wobec Ukrainy wymaga dalszego wzmocnienia projektu UE
 • Polityka przemysłowa: zrównoważonemu rozwojowi musi towarzyszyć konkurencyjność i autonomia strategiczna
 • Musimy wspólnie podążyć długą drogą do równouprawnienia płci
Luty 2022

W numerze:

 • Europejski Rok Młodzieży 2022 powinien przynieść wszystkim młodym Europejczykom wymierne i trwałe korzyści
 • EKES popiera priorytety prezydencji francuskiej w Radzie UE
 • Koniecznie potrzebujemy wystarczającej, zrównoważonej i dostępnej opieki wysokiej jakości nad osobami starszymi
 • EKES: UE powinna zwalczać naruszenia praworządności

 

Styczeń 2022

W numerze:

 • Walka UE z dezinformacją musi być ukierunkowana na tych, którzy ją rozpowszechniają, i obejmować ochronę praw podstawowych
 • Udane ożywienie gospodarcze: EKES podkreśla kluczową rolę zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego
 • Europejski Rok Młodzieży 2022 – skupienie się na wynikach, a nie na rozgłosie
 • EKES zwraca się do Komisji Europejskiej o ambitniejsze działania na rzecz ukierunkowania gospodarki i finansowania UE na zrównoważony rozwój
Grudzień 2021

W numerze:

 • Matthew Caruana Galizia: „Staram się nie pozwolić, by moja matka umarła na próżno”
 • Sophia Wiegand: „COP26 rozczarowała młodzież, ale nie pozbawiła nas całkowicie nadziei”
 • „Należy zająć się przypadkami naruszania swobód i praw w strefie Schengen”
 • „Odwrócenie negatywnych tendencji w zakresie praworządności w całej UE za pośrednictwem społeczeństwa obywatelskiego”
 • „5G – EKES apeluje do Komisji o dalszą ocenę wpływu na zdrowie ludzi i środowisko”
Październik 2021

W numerze:

 • Spójność musi być fundamentem Europy po pandemii – stwierdziły komisarz Elisa Ferreira i przewodnicząca EKES-u Christa Schweng
 • Wolność mediów musi pozostać jednym z priorytetów naszych programów
 • Z okazji pierwszego Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE EKES podkreśla znaczenie bardziej zrównoważonych, sprawiedliwych i inkluzywnych systemów żywnościowych
 • Sztuczna inteligencja w Europie: nie wszystkie decyzje dadzą się sprowadzić do ciągu jedynek i zer
Wrzesień 2021

W numerze:

 • Sztuczna inteligencja: choć 18% czołowych naukowców świata to Europejczycy, tylko 10% pracuje w Europie
 • Spotkanie Fransa Timmermansa z europejskimi liderami młodzieżowymi w EKES-ie
 • Położenie kresu ubóstwu dzieci w Europie wymaga podejścia obejmującego całe społeczeństwo
 • Roaming: EKES wzywa do utworzenia jednolitej strefy taryfowej w całej UE
Lipiec 2021

W numerze:

 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Konsultacje EKES-u dotrą do każdego zakątka Europy
 • Słoweńska prezydencja UE przypada na krytyczny okres dla Europy
 • „Europejski Zielony Ład będzie sprawiedliwy albo go nie będzie”
 • Ożywienie i odbudowa po pandemii to dla Europy priorytety na przyszłość

Pages