EESC Info

  • Danuta Hübner: The vote matters
  • Cast your ballots in June 2024: the EESC is calling on Europeans to vote for a united and democratic Europe
  • Régis Genté: Disinformation will be successful if its target is weak
  • Housing crisis – the EESC calls on the EU to act
  • Tydzień Społeczeństwa Obywatelskiego: europejskie społeczeństwo obywatelskie zarysowuje program dla przywódców UE w następnej kadencji
  • Irlandzka fundacja Third Age otrzymuje Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego za zasługi w dziedzinie zdrowia psychicznego
  • Christian Moos: Pakiet na rzecz obrony demokracji – Komisja powinna wycofać dyrektywę
  • Bruno Kaufmann: Dlaczego europejska inicjatywa obywatelska jest o wiele ważniejsza, niż nam się wydaje
 • W tym numerze:

  • Nadchodzi #CivSocWeek (4–7 marca)
  • Emilie Prouzet: Długoterminowa konkurencyjność, czynniki i podmioty nakreślają kierunek dalszych działań
  • Ana Gomes: Pokonanie skrajnej prawicy w Europie – przyczyny popularności i niezbędne środki zaradcze
  • Ukraina, dwa lata później
 • W tym numerze:

  • Pamięci Jacques’a Delorsa, byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Hołd składają mu Sébastien Maillard, dyrektor Instytutu Delorsa, oraz Lorenzo Consoli, korespondent UE
  • COP28: Społeczeństwo obywatelskie będzie dążyć do wzmożenia działań na rzecz ochrony klimatu
  • Europejska karta osoby z niepełnosprawnością: krok bliżej do pełnej swobody przemieszczania się w Unii dla osób z niepełnosprawnościami
  • EKES wzywa do zdwojenia wysiłków politycznych, by położyć kres bezdomności
 • W tym numerze:

  • Willem Vriesendorp:„COP28: Czas działać!”
  • Seminarium „Łącząc UE” 2023: Dezinformacja i brak zainteresowania to główne przyczyny niskiej frekwencji wyborczej w wyborach europejskich
  • Robert Sermek: „Dlaczego powinniście głosować w przyszłorocznych wyborach europejskich”
 • W tym numerze:

  • EKES świętuje sukces inicjatywy obywatelskiej „Europa wolna od futer”
  • Tegoroczni laureaci nagród ekologicznych UE pochodzą z Irlandii, Niemiec i Austrii
  • Ewa Ewart: Musimy połączyć siły, aby chronić nasz najcenniejszy zasób: życiodajną, słodką i czystą wodę
  • Maria Nikolopoulou: Wzywamy do przyjęcia nadrzędnej strategii w zakresie wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju
 • W tym numerze:

  • Zmienić negatywne postrzeganie seniorów: EKES wzywa UE i jej państwa członkowskie do opracowania nowej strategii na rzecz osób starszych
  • EKES włącza kwestię zasobów wodnych w unijny program działania, przedstawiając pierwsze konkretne propozycje dotyczące Niebieskiego Ładu
  • Nagrody ekologiczne UE 2023: EKES ogłasza finalistów
  • Reklama za pośrednictwem influencerów: EKES proponuje rozporządzenie UE w celu wyznaczenia czerwonej linii
  • Reforma rynku energii elektrycznej – EKES proponuje utworzenie „e-agencji” do zakupu i sprzedaży energii
  • UE powinna zakazać produktów nienadających się do naprawy
  • EKES proponuje utworzenie Europejskiej Rady ds. Polityki Żywnościowej
  • Młodzi ludzie: dyskryminowani wyłącznie ze względu na wiek
  • Boško Savković: Nie jestem Che Guevarą, jestem tylko jednym z obywateli chcących bezpiecznego kraju
  • Pietro De Lotto: W obliczu problemów z wodą UE potrzebuje niebieskiego ładu
 • W numerze:

  • EKES wzywa do przyjęcia unijnych przepisów w zakresie zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym związanym z pracą
  • Thierry Libaert: Na rzecz prawdziwego europejskiego prawa do naprawy
  • Ołeksandra Matwijczuk: Ukraina wzmocni NATO
  • Jan Dirx: Reforma rynku energii elektrycznej
 • W tym numerze:

  • Demokracja jako myśl przewodnia programu nowego przewodniczącego EKES-u
  • Rumuński członek Aurel Laurenţiu Plosceanu nowym wiceprzewodniczącym EKES-u ds. komunikacji
  • Krzysztof Pater z Polski został nowym wiceprzewodniczącym EKES-u ds. budżetu
  • Kto jest kim: nowe kierownictwo EKES-u