EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 81
Kwiecień 2023
 • EKES dyskutuje o inkluzywności unijnych rynków pracy z włoską minister Mariną Calderone
 • Odpowiedni dochód minimalny – realna droga wyjścia z ubóstwa
 • EKES proponuje, jak przeciwdziałać zagrożeniom dla demokracji w UE

 

Marzec 2023
 • Czas na Niebieski Ład UE: EKES rozpoczyna prace dotyczące wody
 • Swiatłana Cichanouska w EKES-ie: „Białoruś nie może być nagrodą pocieszenia dla Putina”
 • Wsparcie dla ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego musi trwać „tak długo, jak to będzie konieczne”
 • Jewgienij Afinejewski: „Każdy z nas jest kroplą wody, razem tworzymy ocean”
Luty 2023
 • Szwedzka prezydencja Rady w 2023 r.: głównym tematem jest nadal Ukraina
 • Roberta Metsola zgadza się z Christą Schweng: konkurencyjność UE staje się dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej
 • UE powinna zacieśnić współpracę międzynarodową w celu ochrony oceanów
 • Kryzys związany z cenami energii: UE musi wspierać konsumentów i przedsiębiorstwa
Styczeń 2023

W numerze:

 • Wymiar finansowy równouprawnienia płci pozostaje martwym punktem w polityce UE
 • Każdy rok powinien być Europejskim Rokiem Młodzieży
 • EKES popiera obowiązkową kontrolę polityki i przepisów UE pod kątem konkurencyjności
 • Współpraca eurośródziemnomorska po pandemii COVID-19: organizacje społeczeństwa obywatelskiego kluczem do sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa
Grudzień 2022

W numerze:

 • #COP27: Europejskie społeczeństwo obywatelskie wzywa instytucje unijne i państwa członkowskie do większych ambicji w dziedzinie ochrony klimatu
 • Nowy protokół o współpracy EKES-u z Komisją wzmacnia jego rolę jako partnera strategicznego
 • Mobilność trzeba uznać za prawo indywidualne
 • EKES wzywa do opracowania zrównoważonej strategii w zakresie białka i oleju roślinnego

 

Październik 2022

W numerze: 

 • Zawirowania geopolityczne u wrót Europy: perspektywa społeczeństwa obywatelskiego
 • Nagrody ekologiczne UE w 2022 r.: najlepsi MŚP, sprzedawca detaliczny i restauracja są z Niemiec, Belgii i Szwecji
 • Maria Nikolopoulou: Europejski Tydzień Równości Płci w EKES-ie
 • Prawa podstawowe i praworządność: czas przejść od zaleceń do działania!
Wrzesień 2022

W numerze:

 • Europejskie zorganizowane społeczeństwo obywatelskie nie zostawi Ukrainy
 • Judith Vorbach: „Systematyka społeczna na rzecz zrównoważonych inwestycji”
 • Nagrody ekologiczne UE 2022: znamy już finalistów EKES-u!
 • Przemoc wobec kobiet musi zostać uznana za przestępstwo w UE
Lipiec 2022

W numerze:

 • EKES otwiera konkurs o Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2022 w dwóch obszarach tematycznych: młodzież i Ukraina
 • Główne sektory przemysłu europejskiego apelują o zwiększenie roli EKES-u w kreowaniu polityki
 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy: działania następcze mają teraz kluczowe znaczenie
 • EKES wyraża bezwarunkowe poparcie dla przystąpienia Ukrainy do UE

Pages