Grupa Pracodawców (Grupa I)

This page is also available in

Grupa Pracodawców (Grupa I) gromadzi przedsiębiorców i przedstawicieli stowarzyszeń przedsiębiorców działających w sektorze przemysłu, handlu, usług i rolnictwa w państwach członkowskich UE. Jej członkowie aktywnie angażują się w świecie biznesu i mają kontakt z realiami codziennego życia. Z przekonaniem dążą do wykorzystania swoich doświadczeń w dobrym celu, by rozwijać integrację europejską.

Czynią to, wspierając rozwój przedsiębiorstw, które odgrywają kluczową rolę w budowaniu zamożnego społeczeństwa i tworzeniu miejsc pracy.

W tych trudnych gospodarczo czasach EKES jest jedyną instytucją UE łączącą przedsiębiorców oraz osoby w pełni zaangażowane w życie społeczne i gospodarcze w swoich krajach. Grupa pilnuje, by głos przedsiębiorców znalazł oddźwięk na płaszczyźnie europejskiej.

Ściśle współpracuje z 5 największymi organizacjami przedsiębiorców w Europie: BUSINESSEUROPE, CEEP, Eurochambres, Eurocommerce i UEAPME W organizacjach tych działa wielu członków Grupy.

See also