Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego (CMRZ)

Jego podstawowym zadaniem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w UE poprzez zintegrowane i wyważone krzewienie dobrobytu gospodarczego, włączenia społecznego i odpowiedzialności środowiskowej. Jest ono zdeterminowane, by popierać czynny udział obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w drodze do bardziej zrównoważonej Europy. Jest to jedyny organ instytucji europejskich, który zajmuje się wyłącznie propagowaniem zrównoważonej polityki we wszystkich sektorach.

Jego członkowie pochodzą z wielu różnych grup interesu, posiadających wiedzę fachową we wszystkich obszarach naszych prac oraz szerokie kontakty z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich europejskich państwach członkowskich.

Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego ułatwia dialog i partnerstwo między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami europejskimi w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, organizując wysłuchania publiczne, konferencje, platformy wymiany dobrych praktyk, warsztaty i badania skutków, a także przyczyniając się do sporządzania opinii Komitetu. Niepowtarzalną cechą Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego jest to, że skupia ono osoby i organizacje reprezentujące wiele różnych interesów i środowisk, które w przeciwnym razie rzadko by się spotykały, w celu nawiązania kontaktu i rozważenia nowych rozwiązań problemów związanych z rozwojem zrównoważonym. Współpracujemy z podobnymi organami na szczeblu krajowym, takimi jak rady ds. zrównoważonego rozwoju, partnerzy społeczni oraz inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Europie i poza nią. 

Downloads

SDO Work Programme 2023-2025
SDO - Work Programme 2020-2023
Activity report 2020-2023 Sustainable Development Observatory