Kategoria „Konsumenci i środowisko”

This page is also available in

Kategoria „Konsumenci i środowisko” składa się obecnie w całości z członków należących do Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (Grupa III), którzy zasadniczo reprezentują organizacje konsumentów i ochrony środowiska naturalnego bądź są ekspertami w tych dziedzinach. Większość z nich wchodzi też w skład sekcji INT, TEN, SOC lub ECO.

Głównym celem tej Kategorii jest omawianie propozycji dokumentów przedkładanych przez Komisję Europejską oraz dopilnowanie, by we wszystkich pracach EKES-u uwzględniano kwestię praw konsumentów i ochrony środowiska. Umożliwia ona uczestnikom dyskutowanie nad polityką realizowaną w państwach, z których się wywodzą.

Obsługę sekretarską Kategorii zapewnia sekretariat Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego.