You are here

Kategoria „Konsumenci i środowisko”

Kategoria „Konsumenci i środowisko” składa się obecnie z 22 członków, z których wszyscy należą do Grupy Innych Podmiotów (Grupa III), a większość reprezentuje organizacje konsumentów i ochrony środowiska naturalnego bądź jest ekspertami w tych dziedzinach.

Jej głównym celem jest omawianie dokumentów przedkładanych przez Komisję Europejską oraz dopilnowanie, by we wszystkich pracach EKES-u uwzględniano kwestię praw konsumentów i ochrony środowiska. Forum to umożliwia uczestnikom dyskutowanie nad polityką realizowaną w ich krajach.

Kategoria wyznaczyła dwóch rzeczników – Hiszpana Bernarda Hernándeza Batallera, sekretarza generalnego Stowarzyszenia Użytkowników Środków Przekazu, do spraw konsumentów, oraz Irlandczyka Cilliana Lohana, dyrektora generalnego Green Economy Foundation, do spraw środowiska. Obaj należą do Grupy III.

Obsługę sekretariatu Kategorii zapewnia Grupa Innych Podmiotów. Kategoria nawiązała szczególnie bliską współpracę z Kategorią „Rolnicy”.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules