Centrum Monitorowania Rynku Pracy (CMRP)

Zadaniem Centrum Monitorowania Rynku Pracy (CMRP) jest określanie i analizowanie tendencji i wyzwań pojawiających się na rynku pracy oraz wnoszenie wartości dodanej w prace EKES-u i jego Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC).

CMRP działa od 2007 r. W jego skład wchodzą m.in. przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących z Sekcji SOC, które to funkcje co dwa i pół roku zmieniają się rotacyjnie między Grupą Pracodawców, Grupą Pracowników i Grupą „Różnorodność Europy”. Aby można było zapewnić synergie w obrębie EKES-u, w skład CMRP wchodzą członkowie ze wszystkich sekcji Komitetu.

Rynek pracy we wszystkich krajach UE przechodzi obecnie głęboką transformację, jeśli chodzi o stosunki pracy, struktury i mechanizmy. U podłoża tego procesu leżą różnorakie zjawiska, które CMRP uwzględnia w swojej analizie. Centrum bada wyzwania i tendencje występujące na rynku pracy, gromadzi przykłady dobrych praktyk i sporządza sprawozdania lub analizy na temat aktualnych zagadnień. Organizuje też wydarzenia publiczne oraz wewnętrzne posiedzenia, stymulujące dyskusję między przedstawicielami instytucji, zainteresowanymi podmiotami z różnych środowisk społeczno-zawodowych, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i naukowcami.

Zajmuje się rozmaitymi ważnymi zagadnieniami, takimi jak zatrudnienie młodzieży, włączenie uchodźców i osób ubiegających się o azyl do rynku pracy, integracja długotrwale bezrobotnych na rynku pracy, kształcenie i szkolenie zawodowe czy wpływ cyfryzacji i ekologizacji gospodarki na zatrudnienie i umiejętności bądź sprawiedliwa mobilność pracowników.

Downloads

Priorities and working methods of the Labour Market Observatory (LMO) in the 2023 – 2025 half-term of office
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2020-2023
LMO work programme 2020-2023
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020
LMO work programme 2018-2020_EN
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office