Twoja Europa – Twoje zdanie!

Twoja Europa – Twoje zdanie! jest doroczną imprezą EKES-u skierowaną do młodzieży. Pierwszy raz odbyła się w 2010 r. i miała przybliżyć młodych ludzi do Unii Europejskiej. Od tamtej pory co roku uczniowie szkół średnich ze wszystkich państw członkowskich UE i z krajów kandydujących przyjeżdżają do Brukseli, by przez dwa dni wspólnie pracować nad rezolucjami, które następnie są przekazywane instytucjom UE. W tych rezolucjach młodzi ludzie – obywatele europejscy – zawierają swe pomysły, propozycje i nadzieje na przyszłość. Każda szkoła średnia w Europie może zgłosić swój udział i wytypować trójkę uczniów do uczestnictwa w wydarzeniu „Twoja Europa – Twoje zdanie!”. Może w następnym roku będzie to Twoja szkoła?