You are here

Jednací řád a kodex chování členů EHSV

březen 2019

Toto znění jednacího řádu a kodexu chování členů EHSV bylo přijato na plenárním zasedání EHSV dne 20. února 2019. Oba dokumenty vstoupily v platnost dne 15. března 2019.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC

See also