Kulaté stoly mládeže o otázkách klimatu a udržitelnosti

Protect your Future -  With the European Economic and Social Committee, Generation Climate Europe, and the European Youth Forum

Kulaté stoly mládeže o otázkách klimatu a udržitelnosti jsou místem pro pravidelný, strukturovaný a smysluplný dialog mezi mládeží a tvůrci politik v EU, jež byly zahájeny po přijetí stanoviska EHSV Směrem ke strukturovanému zapojení mládeže v otázkách klimatu a udržitelnosti v rámci rozhodovacího procesu EU.

Kulaté stoly mládeže se konají dvakrát ročně a pořádá je Evropský hospodářský a sociální výbor ve spolupráci s Evropským fórem mládeže, sdružením Generation Climate EuropeEvropskou komisí. Každý z těchto kulatých stolů je věnován určitému tématu, který se týká klimatu a udržitelnosti, a pokaždé se skupina asi 10 zástupců mládeže setká s komisařem či komisařkou, jejichž portfolio je pro diskusi relevantní.

Hlavním prvkem kulatých stolů je monitorovací mechanismus jako záruka, že Evropská komise požadavky mladých lidí řádně uváží. Po skončení každé akce předloží zástupci mládeže příslušnému komisaři či komisařce dokument s několika požadavky v oblasti politik. Komisař či komisařka se zaváže doručit za podpory příslušného GŘ během následujícího měsíce jasnou písemnou odpověď na tyto požadavky. Oba dokumenty jsou následně zveřejněny na internetové stránce dané akce.

Sledovat tyto akce lze i bez registrace, protože jsou vždy přenášeny přes internet na našich stránkách: sledujte je v přímém přenosu a zapojte se do diskuse!

#EUYouthRoundTables

Do you have a question?
Contact us!