Specializovaná sekce Vnější vztahy (REX)

This page is also available in

Hlavní činností specializované sekce Vnější vztahy (REX) je sledování vnějších činností EU prostřednictvím vedení dialogu s organizacemi občanské společnosti v zemích a regionech mimo EU, s nimiž EU udržuje formální vztahy, zejména pak v kandidátských zemích a v sousedství EU. Sekce aktivně sleduje obchodní a rozvojovou politiku EU.

Vnější vztahy EHSV jsou převážně realizovány v reakci na mandát, který Výbor obdržel na základě mezinárodních dohod uzavřených mezi EU a třetími zeměmi nebo na základě rozhodnutí přijatých na vrcholných schůzkách hlav států. Sekce REX spolupracuje se zeměmi AKT, latinskoamerickými a karibskými zeměmi, USA, Kanadou, evropsko-středomořskými partnery, Ukrajinou, Gruzií, Moldavskem, Tureckem, západním Balkánem, Ruskem, Čínou, Japonskem a Koreou.

Downloads

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023