Digitální změna a informační společnost

Informační technologie jsou sice všude na vzestupu, avšak jejich potenciál týkající se hospodářského růstu, zaměstnanosti, inovací, a především zlepšení kvality života evropských občanů, dosud není plně využit.

Jednou z hlavních priorit sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN) v digitální oblasti je proto provádění strategie pro jednotný digitální trh, a tím i vytvoření fungujícího jednotného digitálního trhu.

EHSV ve svých stanoviscích vyjadřuje obavy a očekávání občanské společnosti, pokud jde o dopad na trh práce.

K primárním zájmům patří i kybernetická bezpečnost: kybernetické bezpečnostní incidenty totiž každý den způsobují závažné hospodářské škody evropským podnikům a hospodářství jako celku a narušují důvěru občanů i hospodářských subjektů v digitální společnost.

K dalším hlavním tématům, jimiž se EHSV zabývá jak ve stanoviscích, tak prostřednictvím přímých kontaktů se zainteresovanými stranami, jsou: vzdělávání v digitální oblasti, přitažlivost digitální oblast pro ženy, důsledky digitalizace pro pracovní podmínky, dostupnost a ochrana uživatelů, zejména pokud jde o děti a osoby se zdravotním postižením.

Sekce TEN průběžně monitoruje digitální propast a prosazuje rovný přístup pro všechny: značný počet evropských domácností totiž stále nemá internetové připojení.