Sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT)

This page is also available in

Sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT) se zabývá pestrou škálou oblastí politiky týkajících se průmyslu, hospodářské soutěže, malých a středních podniků (MSP) a podniků sociální ekonomiky a digitální ekonomiky a společnosti. Rovněž posuzuje témata a přijímá stanoviska vztahující se k výzkumu a inovacím, ochraně spotřebitele, nově se objevujícím hospodářským trendům, jako je např. oběhové hospodářství (sekce se silně angažuje v Evropské platformě zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství), a k politikám jednotného trhu obecně.

K otázkám, jež mají pro jednotný trh mimořádný význam, pořádá sekce veřejná slyšení, jejichž cílem je konzultovat co nejširší okruh organizací občanské společnosti. Od roku 1999 také pořádá každoroční stěžejní akci Výboru známou jako Evropský den spotřebitelů.

Součástí sekce je rovněž Středisko pro sledování digitální transformace a jednotného trhu (SSDTJT), jež umožňuje sledovat vývoj jednotného digitálního trhu a navrhovat způsoby, jak odstraňovat překážky nebo provádět zlepšení.

Downloads

INT section - Priorities 2020-2022

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence