Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT)

This page is also available in

Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT) se zabývá pestrou škálou oblastí politiky týkajících se průmyslu, hospodářské soutěže, služeb, malých a středních podniků (MSP) a podniků sociální ekonomiky. Rovněž posuzuje témata a přijímá stanoviska vztahující se k výzkumu a inovacím, ochraně spotřebitele, nově se objevujícím hospodářským trendům, jako je např. ekonomika sdílení, a k politikám jednotného trhu obecně.

K otázkám, jež mají pro jednotný trh mimořádný význam, pořádá sekce veřejná slyšení, jejichž cílem je konzultovat co nejširší okruh organizací občanské společnosti. Od roku 1999 také pořádá každoroční stěžejní akci Výboru známou jako Evropský den spotřebitelů.

Součástí specializované sekce je rovněž Středisko pro sledování jednotného trhu (SSJT), jež umožňuje sledovat vývoj jednotného trhu a navrhovat způsoby, jak odstraňovat překážky nebo provádět zlepšení. Dočasná studijní skupina Podniky sociální ekonomiky, která rovněž spadá do působnosti specializované sekce, koordinuje postoje Výboru týkající se tohoto stále významnějšího hospodářského odvětví.