Vztahy s národními hospodářskými a sociálními radami Evropské unie

This page is also available in

EHSV řídí síť národních hospodářských a sociálních rad (HSR), s nimiž sdílí poslání a úlohu: všichni se snaží budovat důvěru mezi občany a veřejnými orgány. Ve většině z 27 členských států EU existuje národní hospodářská a sociální rada, která zajišťuje účast hospodářských a sociálních subjektů na veřejném rozhodování.

Hlavním pilířem této dlouhodobé strukturované spolupráce se staly neformální výroční schůze předsedů a generálních tajemníků HSR členských států EU a EHSV. Zaměřují se na výměnu názorů na složení, fungování a probíhající činnost příslušných orgánů, využívání osvědčených postupů a diskusi o aktuálních evropských otázkách a záležitostech, jimiž se zabývají všechny HSR.

S ohledem na probíhající evropskou integraci, technologickou transformaci a stále rostoucí globalizaci je potřeba konkrétnější spolupráce zaměřené na hlavní současné evropské otázky stále naléhavější. Každoroční setkání předsedů a generálních tajemníků je v současnosti obvykle zakončeno společným prohlášením obsahujícím konkrétní doporučení a návrhy týkající se politik EU, které je adresováno předsedům evropských orgánů.

Z praktického hlediska probíhá spolupráce v rámci skupiny EHSV Evropský semestr, na pravidelných společných konferencích a seminářích zaměřených na aktuální témata a prostřednictvím společného portálu CESlink portal.

Ačkoli se organizační struktura, složení a pracovní metody národních HSR mezi sebou značně liší, představuje spolupráce HSR s EHSV velmi účinný způsob, jak přiblížit program stanovený v Bruselu evropským občanům a lépe zapojit občanskou společnost do rozhodovacího procesu EU.