You are here

Zájmová skupina Spotřebitelé a životní prostředí

Zájmová skupina Spotřebitelé a životní prostředí v současnosti sestává z členů, kteří patří do skupiny Různé zájmy (skupiny III) a ve většině případů zastupují spotřebitelské a ekologické organizace nebo se na tyto oblasti specializují.

Hlavním cílem této zájmové skupiny je prodiskutovávat dokumenty, jež předložila Evropská komise, a zajistit, aby při veškeré činnosti EHSV byla zohledňována spotřebitelská práva a ochrana životního prostředí. Jedná se o fórum, na němž mohou účastníci probírat opatření, která jsou realizována v jejich domovských zemích.

Služby sekretariátu pro tuto zájmovou skupinu zajišťuje sekretariát skupiny Různé zájmy. Tato zájmová skupina navázala zvlášť úzkou spolupráci se zájmovou skupinou Zemědělci.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules