ZÁJMOVÁ SKUPINA SPOTŘEBITELÉ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zájmová skupina Spotřebitelé a životní prostředí v současnosti sestává výhradně z členů, kteří patří do skupiny Organizace občanské společnosti (skupiny III) a zpravidla zastupují spotřebitelské a ekologické organizace nebo se na tyto oblasti specializují. Většina z nich zasedá rovněž v sekcích INT, TEN, SOC a ECO.

Hlavním cílem této zájmové skupiny je prodiskutovávat návrhy dokumentů, jež předložila Evropská komise, a zajistit, aby při veškeré činnosti EHSV byla zohledňována spotřebitelská práva a ochrana životního prostředí. Jedná se o fórum, na němž účastníci probírají opatření, která jsou realizována v jejich domovských zemích.

Služby sekretariátu pro tuto zájmovou skupinu zajišťuje sekretariát skupiny Organizace občanské společnosti.