Zájmová skupina Spotřebitelé a životní prostředí

This page is also available in

Zájmová skupina Spotřebitelé a životní prostředí v současnosti sestává z členů, kteří patří do skupiny Různorodá Evropa (skupiny III) a ve většině případů zastupují spotřebitelské a ekologické organizace nebo se na tyto oblasti specializují.

Hlavním cílem této zájmové skupiny je prodiskutovávat dokumenty, jež předložila Evropská komise, a zajistit, aby při veškeré činnosti EHSV byla zohledňována spotřebitelská práva a ochrana životního prostředí. Jedná se o fórum, na němž mohou účastníci probírat opatření, která jsou realizována v jejich domovských zemích.

Služby sekretariátu pro tuto zájmovou skupinu zajišťuje sekretariát skupiny Různorodá Evropa. 

Downloads

Article 54 Internal Rules