Služby obecného zájmu

Služby obecného zájmu jsou nosným pilířem evropského sociálního modelu a sociálně tržního hospodářství.

Zahrnují oblasti, jako jsou bydlení, zásobování vodou a energií, odstraňování odpadu a čištění odpadních vod, veřejná doprava, zdravotnictví, sociální služby, mládež a rodina, kultura a komunikace v rámci společnosti, včetně televizního a rozhlasového vysílání, internetu nebo telefonních služeb.

Služby obecného zájmu pomáhají lidem vést důstojný život a zajišťují, že každý má právo na přístup k základnímu zboží a službám. Zabezpečují spravedlnost, sociální soudržnost a sociální začlenění a přispívají k rovnému zacházení se všemi občany EU.

Jsou klíčovým prvkem podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti a udržitelného rozvoje.

Služby obecného zájmu rovněž působí jako tlumič nejškodlivějších sociálních a regionálních dopadů, protože jejich výchozím cílem je zaručit všeobecný přístup k nejdůležitějším statkům a službám a k základním právům.

EHSV zřídil tematickou studijní skupinu Služby obecného zájmu, jež má za úkol posuzovat obavy a prosazovat názory evropské organizované občanské společnosti týkající se služeb obecného zájmu.

Stěžejním cílem je pomoci zajistit, aby všichni evropští občané měli přístup k vysoce kvalitním a cenově dostupným službám obecného zájmu.