Vzdělávání a odborná příprava

Vzdělávání a odborná příprava mají rozhodující význam pro budoucnost Evropy. Proto si EU za hlavní zásadu svého evropského pilíře sociálních práv zvolila „právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení“. Účelem vzdělávání a odborné přípravy je především příprava budoucích evropských občanů na to, aby si uvědomili svou odpovědnost v multikulturní společnosti podporující začlenění a získali všechny nezbytné předpoklady k tomu, aby mohli přispět ke konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Ve společnosti, která musí rychle reagovat na nové výzvy, jako je stále častější využívání technologií ve všech zaměstnáních a hospodářských odvětvích, se stalo novou prioritou celoživotní učení, neboť může umožnit zaměstnavatelům a zaměstnancům úspěšně reagovat na situaci na trhu a nezaměstnaným může pomoci zvýšit si kvalifikaci nebo se rekvalifikovat, tak aby se mohli znovu začlenit do trhu práce. Mimořádný význam má pro osoby náležející ke zranitelným sociálním skupinám, např. pro starší osoby nebo osoby s nízkou kvalifikací.

Odpovědnost za vnitrostátní systémy vzdělávání a odborné přípravy nesou členské státy, EU však má pravomoc přijímat opatření na jejich podporu, koordinaci či doplnění prostřednictvím iniciativ, jako je program Erasmus+, který podporuje širokou škálu projektů, a nová agenda dovedností, která lidem pomáhá nalézt kvalitní práci a zlepšit své životní vyhlídky.

Ve svých příslušných stanoviscích a informačních zprávách hájil EHSV právo občanů na kvalitní vzdělávání, učňovskou přípravu a stáže a na rovné příležitosti na trhu práce podporujícím začlenění.