Členové a skupiny

EHSV má 329 členů ze všech členských států EU, kteří jsou jmenováni na pětileté funkční období, které lze obnovit. Současné funkční období probíhá od října 2015 do září 2020. Členy navrhují vlády jednotlivých členských států a jmenuje je Rada Evropské unie. Členové jsou nezávislí a plní své povinnosti v zájmu všech občanů EU. Počet členů z jednotlivých zemí závisí na počtu jejich obyvatel.

Členové pracují ve třech skupinách, jež zastupují Zaměstnavatele (skupina I – Zaměstnavatelé), zaměstnance (skupina II – Zaměstnanci) a organizace občanské společnosti (zemědělci, svobodná povolání, spotřebitelé atd. – skupina III – Organizace občanské společnosti). Každá skupina má vlastní sekretariát. Každý člen EHSV si sám zvolí, ke které skupině se připojí.

Členové EHSV se mohou dobrovolně seskupovat do zájmových skupin, které zastupují různé hospodářské a sociální zájmy organizované občanské společnosti EU a jsou složeny z členů všech tří výše uvedených skupin.