Spotřebitelé

Díky jednotnému trhu je dnes pro spotřebitele a podniky v EU mnohem jednodušší nakupovat a prodávat zboží a služby přes hranice, ať už on-line, nebo off-line. Je to však podmíněno důvěrou v trh, cílenými právními předpisy a jejich účinným vymáháním. 

EHSV se snaží zajistit, aby měli spotřebitelé práva a ochranu, jež potřebují. Rovněž upozorňujeme na nekalé a nezákonné obchodní praktiky a snažíme se proti nim bojovat. Mimoto také podporujeme udržitelné způsoby spotřeby a výroby.

Naše stěžejní každoroční akce, Evropský den spotřebitelů konaný už od roku 1999, je významným fórem, jež dává spotřebitelům možnost se setkat a společně ovlivnit diskusi na úrovni EU.