Jednotný trh

Ačkoliv lze jednotný trh považovat za jeden z nejdůležitějších výdobytků EU, má stále svá úskalí. Od vzniku jednotného trhu v roce 1992 je EHSV úzce zapojen do úsilí o to, aby byl tento trh plně funkční a sloužil ku prospěchu evropských občanů.

Jednotný digitální trh, jenž přináší některé z nejhmatatelnějších výhod evropského projektu, díky vytváření bezproblémového online přeshraničního trhu rovněž obnovuje vztah občanů k EU.