Zájmová skupina Doprava

„Doprava, propojení Evropy“

Zájmová skupina Doprava má v prvé řadě fungovat jako diskusní a vzdělávací fórum pro všechny členy EHSV, kteří se zajímají o dopravní problematiku. Všichni aktéři a zainteresované strany dopravního řetězce se mohou zapojit a podělit se o své zkušenosti s kolegy. Tato zájmová skupina tedy dodává další rozměr diskusím, jež probíhají v různých orgánech EHSV. Zájmová skupina Doprava se zpravidla schází po každé schůzi specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost, aby zhodnotila dosažený pokrok a prodiskutovala důležité dokumenty, které byly předloženy specializované sekci. Kromě toho pořádá zájmová skupina Doprava tři mimořádné schůze ročně, jež bývají věnovány konkrétním tématům. Její členové jsou rovněž dennodenně informováni o vývoji a záležitostech v oblasti dopravy v EU a mají možnost účastnit se specificky zaměřených studijních cest.