HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE

Vytvoření hospodářské a měnové unie (HMU) a vznik eura patří mezi nejvýznamnější milníky evropské integrace. HMU kombinuje v zemích eurozóny jednotnou měnovou politiku s decentralizovanou odpovědností za většinu hospodářských politik, přestože vnitrostátní rozpočtové strategie podléhají určitým omezením.

Mezinárodní finanční a hospodářská krize, která začala v roce 2008, odhalila v HMU strukturální omezení a rozpory, jež přispěly ke zvýšení makroekonomické nerovnováhy, přičemž některé země EU se ukázaly jako hospodářsky stabilnější než jiné. Evropská centrální banka (ECB) následně zavedla řadu nekonvenčních opatření v oblasti měnové politiky, přičemž ostatní evropské instituce a členské státy zahájily iniciativy směřující k vytvoření bankovní unie a k posílení hospodářské a rozpočtové koordinace, a to zejména v eurozóně.

Tento proces obnovování rovnováhy stále probíhá. Nadále pokračují velmi intenzivní diskuze o vhodných makroekonomických a měnových politikách, o nástrojích a institucích potřebných pro jejich provedení, jakož i o postavení zemí mimo eurozónu.

Postoj EHSV k hospodářské a měnové unii

EHSV se domnívá, že jednotná měna může být udržitelná pouze v rámci silného, vyváženého a inkluzivního růstu zajištěného prostřednictvím vyšší míry veřejných i soukromých investic, ekonomického sblížení mezi zeměmi eurozóny směrem k vyšším standardům a prostřednictvím vyšší celkové konkurenceschopnosti. Tyto cíle vyžadují hospodářské i politické odhodlání na úrovni EU. V tomto ohledu jsou opatření k prohloubení a dokončení HMU mimořádně důležitá pro budoucnost EU jako celku.