Zájmová skupina Malé a střední podniky, řemesla a rodinné podniky

Zájmovou skupinu Malé a střední podniky, řemesla a rodinné podniky v současnosti tvoří členové Výboru, kteří patří do skupiny Zaměstnavatelé a do skupiny Různé zájmy.

Služby sekretariátu pro tuto zájmovou skupinu zajišťuje sekretariát skupiny Zaměstnavatelé.

Priority:

Hlavním cílem této zájmové skupiny je monitorovat veškeré aspekty související s politikou v oblasti malých a středních podniků a věnovat při tom zvláštní pozornost specifickým potřebám řemesel a rodinných podniků. Tato skupina se zaměřuje na tyto důležité hospodářské a sociální subjekty.

V uplynulém desetiletí pomohly malé a střední podniky udržet investice a současně zachovat míru zaměstnanosti a překonat – nezřídka s velkými obtížemi – finanční překážky plynoucí z omezeného úvěrového trhu a nekalých praktik opožďování plateb.

Malé a střední podniky jsou přesto i nadále skutečnou páteří evropské ekonomiky. V posledních letech čelí novému vývoji v oblasti hospodářství a průmyslu a v dohledné budoucnosti se budou muset vypořádat s řadou výzev. Jsou nezbytné inovace a digitalizace, odborné dovednosti a snazší přístup k finančním trhům. Je třeba výrazně zredukovat nadměrnou regulaci a administrativní zátěž.

Je nutné upravit zastaralou definici malých a středních podniků tak, aby odrážela stávající různorodou povahu těchto podniků.

Další otázkou, jíž je třeba se zabývat, jsou řemesla. Na řemeslné podniky je nutné pohlížet jako na podniky, jejichž přínos spočívá ve výrobě na zakázku. Z tohoto důvodu by při zařazování do této kategorie (z právního hlediska) neměla být určující velikost podniku.