Vnější vztahy

This page is also available in

Rozšíření / země sousedící s EU

EHSV hraje zásadní roli v síti vazeb mezi občanskou společností v EU a jejími partnery v kandidátských zemích i v sousedních zemích. Podporujeme aktivní účast občanské společnosti v procesu rozšíření a při provádění evropské politiky sousedství se zeměmi sousedícími s EU na východě a v oblasti jižního Středomoří.

S našimi partnery ze Švýcarska, Islandu, Norska a Lichtenštejnska zajišťujeme pravidelné sledování fungování Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Naše vnější činnost v Evropě a v oblasti Středozemního moře probíhá ve čtyřech hlavních směrech:

Ostatní země světa

Vztahy EU s Latinskou Amerikou, Asií a zeměmi AKT (Afrika, Karibik a Tichomoří) v průběhu let posílily. Týkají se různých oblastí, jako je politický dialog, obchod, rozvojová spolupráce a výzkum.

Jakožto zástupce organizované občanské společnosti v Evropské unii jsme prostřednictvím naší specializované sekce Vnější vztahy (REX) aktivně zapojeni do podpory hospodářských, politických a sociálních vazeb s těmito třemi regiony.