Středisko pro sledování trhu práce (SSTP)

Úkolem Střediska pro sledování trhu práce (SSTP) je zjistit a analyzovat tendence a výzvy na trhu práce a obohatit tak činnost EHSV a jeho sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC).

SSTP je činné od roku 2007. K jeho členům předseda a dva místopředsedové ze sekce SOC, kteří se vždy po dvou a půl letech střídají mezi skupinami Zaměstnavatelé, Zaměstnanci a Různorodá Evropa. V zájmu zajištění synergií v EHSV zasedají v SSTP členové všech sekcí EHSV.

Trh práce prochází ve všech zemích EU hlubokou transformací, mění se jeho struktury, mechanismy i vztahy mezi sociálními partnery. Jádrem této transformace jsou různé jevy, které SSTP popisuje ve svých analýzách. Středisko se zabývá výzvami a tendencemi na trhu práce, shromažďuje příklady osvědčených postupů a vypracovává zprávy či studie k aktuálním otázkám. Pořádá také veřejné akce a interní schůze a podněcuje diskusi mezi institucemi, socio-profesními zainteresovanými stranami, organizacemi občanské společnosti a akademickou obcí.

Pracuje na různých důležitých tématech, jako je nezaměstnanost mladých, integrace uprchlíků a žadatelů o azyl do trhu práce, začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do trhu práce, odborné vzdělávání a příprava a dopady digitalizace a ekologizace hospodářství na zaměstnanost, kvalifikaci a spravedlivou mobilitu pracovních sil.

Downloads

Priorities and working methods of the Labour Market Observatory (LMO) in the 2023 – 2025 half-term of office
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2020-2023
LMO work programme 2020-2023
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020
LMO work programme 2018-2020_EN
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office