Středisko pro sledování trhu práce (SSTP)

This page is also available in

Úkolem Střediska pro sledování trhu práce (SSTP) je zjistit a analyzovat tendence a výzvy na trhu práce a obohatit tak činnost EHSV a jeho specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC).

SSTP je činné od roku 2007. K jeho členům patří předseda a dva místopředsedové ze specializované sekce SOC, kteří se vždy po dvou a půl letech střídají mezi skupinami Zaměstnavatelé, Zaměstnanci a Různé zájmy. V zájmu zajištění synergií v EHSV zasedají v SSTP členové všech specializovaných sekcí EHSV.

Trh práce prochází ve všech zemích EU hlubokou transformací, mění se jeho struktury, mechanismy i vztahy mezi sociálními partnery. Jádrem této transformace jsou různé jevy, které SSTP popisuje ve svých analýzách. Středisko se zabývá výzvami a tendencemi na trhu práce, shromažďuje příklady osvědčených postupů a vypracovává zprávy či studie k aktuálním otázkám. Pořádá také veřejné akce a interní schůze a podněcuje diskusi mezi institucemi, socio-profesními zainteresovanými stranami, organizacemi občanské společnosti a akademickou obcí.

Pracuje na různých důležitých tématech, jako je nezaměstnanost mladých, integrace uprchlíků a žadatelů o azyl do trhu práce, začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do trhu práce, odborné vzdělávání a příprava a dopady digitalizace a ekologizace hospodářství na zaměstnanost, kvalifikaci a spravedlivou mobilitu pracovních sil.

Downloads

Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020

LMO work programme 2018-2020

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office