Styčná skupina

Styčná skupina byla zřízena v roce 2004 s cílem poskytnout rámec pro politický dialog a spolupráci mezi EHSV a evropskými organizacemi a sítěmi, s nimiž tato skupina udržuje kontakty, a také s ostatními institucemi EU ohledně průřezových otázek společného zájmu.

Tato skupina představuje jedinečný most mezi organizacemi občanské společnosti a evropskými institucemi, který umožňuje občanský dialog a podporuje participativní demokracii. Občanská společnost může touto cestou prodiskutovávat a ovlivňovat agendu EU a její rozhodovací procesy (jak stanoví článek 11 SEU).

Styčná skupina se podílí na organizaci společných iniciativ a akcí, slyšení, konferencí a workshopů na témata společného zájmu. Její nejdůležitější každoroční akcí jsou Dny občanské společnosti, které pořádá ve spolupráci s EHSV.