Specializované sekce a další orgány

EHSV má šest sekcí, jež se zabývají konkrétními tématy, která se týkají občanů Evropské unie. Jde např. o sociální a hospodářské záležitosti, energetiku, životní prostředí, vnější vztahy nebo vnitřní trh. Členové zasedají v jedné nebo více z těchto sekcí podle oblasti své odbornosti. Zde také v praxi probíhá většina základní práce na stanoviscích. EHSV má dále Poradní komisi pro průmyslové změny (CCMI), která napomáhá průmyslovým odvětvím EU předvídat dopad globalizace a přizpůsobit se mu.

Sekce/komise EHSV jsou:

EHSV rovněž zřídil tři specializovaná střediska pro sledování – digitální transformace a jednotného trhu (SSDTJT), trhu práce (SSTP)udržitelného rozvoje (SSUR) – a dále skupinu ad hoc Evropský semestr a skupinu ad hoc Základní práva a právní stát.

Byla rovněž vytvořena styčná skupina pro komunikaci s organizacemi a sítěmi evropské občanské společnosti a pro monitorování společných iniciativ.