Evropská občanská iniciativa

This page is also available in

Počínaje 1. dubnem 2012 požívají evropští občané nového práva, jež posiluje jejich vliv, a sice práva předložit evropskou občanskou iniciativu. Po shromáždění milionu podpisů mohou vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla nebo změnila platnou evropskou legislativu.

Evropský hospodářský a sociální výbor, coby zastánce práv občanů na účast a hlas občanské společnosti, myšlenku občanské iniciativy od samého počátku podporoval a zasazoval se o jednoduchý a srozumitelný soubor pravidel, jak dokládají dvě stanoviska, jež v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou přijal.

Stručně řečeno, EHSV vidí svou úlohu ve dvou rovinách:

  • Výbor jakožto zprostředkovatel: Výbor coby platforma pro dialog a výměnu informací je ochoten fungovat jako zprostředkovatel při přípravách iniciativ či v jejich průběhu a umožňovat jejich organizátorům vzájemný kontakt či případně setkávání atd.
  • Výbor jakožto institucionální mentor: Výbor nabízí Komisi podporu formou stanovisek, která jí pomohou při vyhodnocování úspěšných iniciativ. EHSV také nabízí Komisi a Evropskému parlamentu svoji spolupráci na pořádání slyšení o těchto úspěšných iniciativách.

Více informací o evropské občanské iniciativě získáte prostřednictvím tohoto formuláře.

Downloads

Evropský demokratický pas - 2020