Středisko pro sledování digitální transformace a jednotného trhu (SSDTJT)

Středisko pro sledování digitální transformace a jednotného trhu (SSDTJT) bylo zřízeno s cílem poskytovat EHSV flexibilní horizontální strukturu, která mu umožní:

  • analyzovat fungování jednotného digitálního trhu,
  • určovat nedostatky a překážky a
  • navrhovat řešení.

Středisko se zaměřuje na vývoj jednotného digitálního trhu EU a pokrývá činnosti EHSV v oblasti umělé inteligence a digitální agendy.

Protože se jedná o nově vytvořený orgán, očekává se, že bude používat nové a inovativní pracovní metody.

Downloads

DSMO Work programme 2023-2025
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market
Digital Transition and Single Market Observatory activities roadmap for 2024 focus on general-purpose AI.