Zájmová skupina Svobodná povolání

This page is also available in

V září 2017 EHSV formálně zřídil zájmovou skupinu Svobodná povolání, jež sdružuje členy EHSV, kteří zastupují profesní organizace nebo sami danou profesi vykonávají. Tato zájmová skupina začne fungovat 1. ledna 2018. Tvoří ji členové pocházející ze šesti členských států v severní, jižní, východní i západní části Evropské unie. Zájmová skupina se bude scházet třikrát ročně s cílem sledovat a projednávat nejnovější vývoj v oblasti politiky a právních předpisů na evropské úrovni, který se dotýká výkonu svobodných povolání. V minulosti se touto činností zabývali členové v rámci zájmové skupiny, jejímiž členy byli rovněž představitelé odvětví malých a středních podniků a řemesel. Rozhodnutí vytvořit pro svobodná povolání samostatnou zájmovou skupinu je dokladem toho, že oživlo odhodlání dosáhnout samotného cíle této zájmové skupiny, tj. zajistit, aby byla svobodná povolání vykonávána na společném základě a mohla tak v nadcházejících letech v Evropské unii plně rozvinout svůj potenciál. V tomto ohledu lze mimořádnou schůzi skupiny Různorodá Evropa v Římě na téma „Svobodná povolání – hybná síla rozvoje Evropy: směrem k Evropskému manifestu svobodných povolání“ považovat za základní kámen pro budoucí činnost této zájmové skupiny a příspěvek k novým pracovním metodám platforem, díky němuž se budou moci evropské zainteresované strany na tomto procesu podílet.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society