Zájmová skupina Zemědělci

This page is also available in

Zájmovou skupinu Zemědělci v současnosti tvoří členové pocházející ze skupiny Různorodá Evropa a ze skupiny Zaměstnavatelé. Jedná se o představitele z odvětví zemědělství, zemědělsko-potravinářského průmyslu a lesnictví.

Jejím hlavním úkolem je podílet se na rozsáhlé otevřené diskusi o postojích a prioritách primárních průmyslových odvětví v EU. Mnozí z členů této zájmové skupiny zastupují organizace sdružující zemědělce a vlastníky lesů. Snaží se poskytovat a vyměňovat si aktuální informace o daných odvětvích v domovských zemích a zkoumat rozdílné podmínky, které v nich panují, a upozorňovat na ně.

Dalším cílem zájmové skupiny Zemědělci je formulovat postoje k hlavním cílům politiky EU v oblasti zemědělství a venkova, zejména v souvislosti s reformami společné zemědělské politiky. Tato zájmová skupina přikládá velký význam spolupráci mezi odvětvovými organizacemi v rámci samotného Výboru a usiluje o zintenzivnění spolupráce mezi skupinami Výboru, za důležité však považuje také posílení koordinace s organizacemi na úrovni EU a s ostatními institucemi EU.

Jelikož se tato zájmová skupina domnívá, že záležitosti z oblasti zemědělství a potravinářství se dotýkají všech zájmových skupin ve Výboru, navázala těsnější kontakty se spotřebiteli a s jejich organizacemi, obzvláště prostřednictvím doplňujících aktivit ve spolupráci se zájmovou skupinou Spotřebitelé a životní prostředí.

Služby sekretariátu pro tuto zájmovou skupinu zajišťuje sekretariát skupiny Různorodá Evropa.