EHSV stojí za Ukrajinou a organizovaná občanská společnost se angažuje v duchu solidarity

Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru odsuzují neodůvodněnou a nevyprovokovanou invazi na Ukrajinu, kterou nařídila ruská vláda, vyjadřují solidaritu s ukrajinským lidem a v tomto vypjatém období jednotně vyzývají k provedení rázných kroků jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni.

EHSV na plenárním zasedání dne 24. března přijal usnesení „Válka na Ukrajině a její hospodářský a sociální dopad“.

Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) „Válka na Ukrajině a její hospodářský a sociální dopad“