EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 49
červen 2020
 • Michel Barnier: „Je nepřípustné, aby si Spojené království dle libosti vybíralo, kterých výhod našeho jednotného trhu chce požívat“
 • Návrhy EHSV týkající se oživení a restrukturalizace po pandemii COVID-19 – na cestě k novému modelu společnosti
 • „Nemůžu dýchat.“ Pocta EHSV památce George Floyda
 • Investiční plán musí naplnit ambice Zelené dohody pro Evropu
květen 2020

V tomto vydání:

 • EHSV poprvé slaví Den Evropy on-line
 • Webináře EHSV ke koronaviru: EU a Afrika – společný boj proti pandemii COVID-19
 • Celoživotní učení vyžaduje rozsáhlejší veřejné financování
 • EHSV požaduje upravit kvůli pandemii COVID-19 hlavní směry politik zaměstnanosti na rok 2020
duben 2020
 • Nyní jsme buď Unií, nebo ničím – prohlášení EHSV k epidemii COVID-19
 • Reakce na koronavirus – návrh Komise týkající se využití prostředků z Fondu solidarity Evropské unie není dostačující
 • EHSV žádá, aby byl v reakci na koronavirovou pandemii přijat rozsáhlejší evropský investiční plán
 • Letectví: EHSV podporuje pozastavení platnosti pravidel EU pro přidělování letištních časů
březen 2020
 • Den evropské občanské iniciativy 2020: aktivisté žádají „smysluplné“ zapojení veřejnosti do konference o budoucnosti Evropy
 • Evropský parlament musí trvat na zajištění solidního rozpočtu pro EU na období 2021–2027
 • Strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na nadcházející desetiletí: EU by měla jít příkladem v prosazování progresivních politik
 • Podle evropské občanské iniciativy „Eat Original“ je nutné zveřejňovat původ potravin
únor 2020
 • EHSV vzdal hold odcházejícím britským členům: „Neloučíme se však navždy, drazí přátelé“
 • Konec doby klecové
 • Priority chorvatského předsednictví Rady EU si zaslouží naši podporu
 • Zelená budoucnost – Evropa musí jít příkladem
leden 2020

V tomto vydání:

 • Co se skrývá za jménem aneb toponomastika coby nástroj boje za rovnost pohlaví
 • Domácí násilí je podle Asociace NAJA společenský problém, nikoli soukromý
 • Program #mimmitkoodaa bere útokem segregaci mužů a žen v odvětví informačních technologií
 • Organizace The Brussels Binder mění podobu panelových diskusí v Bruselu
leden 2020

V tomto vydání:

Andrew Caruana Galizia: „Musíme společně usilovat o to, aby bylo zaručeno dodržování evropských hodnot“

EHSV je znepokojen výsledkem jednání na konferenci COP25

Luca Jahier: „Budoucnost Afriky je budoucností Evropy“

EHSV požaduje minimální standardy pojištění v nezaměstnanosti v celé EU

prosinec 2019

V tomto vydání:

 • Brexit je pouze jednou z fází, nikoli konečným cílem
 • Kultura může být hnací silou posilování EU
 • Geostrategická a historická chyba
 • Práva a občanství EU nejsou na prodej
říjen 2019
 • „Tváří v tvář změnám musíme spojit síly,“ prohlásila evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’ Reilly
 • Globální pakt OSN o migraci je plně v souladu s hodnotami EU
 • 13. seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích se zaměřil na lepší komunikaci o Evropě
 • EHSV opakuje svou výzvu k posílení struktury hospodářské a měnové unie
srpen 2019

V tomto vydání:

 • Finské předsednictví EU předložilo program zaměřený na udržitelnost a dobré životní podmínky
 • Conny Reuter, spolupředseda styčné skupiny EHSV: „Musíme podpořit občanský dialog v progresivní a inkluzivní Evropě.“
 • Evropské zemědělství by se mělo vydat cestou agroekologie
 • Oběhové hospodářství – je na čase využít síly spotřebitelů
 • Bez silného evropského odvětví baterií by výrobci automobilů mohli opustit EU

Pages