EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 81
duben 2023
 • EHSV diskutoval s italskou ministryní Marinou Calderone na téma inkluzivnosti trhů práce v EU
 • Přiměřený minimální příjem – schůdná cesta z chudoby
 • EHSV navrhuje opatření proti hrozbám pro demokracii v EU

 

březen 2023
 • Je načase vypracovat modrou dohodu pro EU: EHSV se pustil do práce na problematice vodohospodářství
 • Svjatlana Cichanouská v EHSV: „Bělorusko se nesmí stát Putinovou cenou útěchy“
 • Podpora ukrajinské občanské společnosti musí pokračovat „tak dlouho, jak jen to bude zapotřebí“.
 • Jevgenij Afinejevskij: „Jednotlivě jsme jen kapka vody, společně však tvoříme oceán“
únor 2023
 • Ukrajina je tématem č. 1 i za švédského předsednictví Rady v roce 2023
 • Metsola i Schweng shodně prohlašují: konkurenceschopnost EU nabývá na významu více než kdy jindy
 • EU by měla zintenzivnit mezinárodní spolupráci v zájmu ochrany oceánů
 • Krize v oblasti cen energie: EU musí podporovat spotřebitele a podniky
únor 2023
 • Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2022 v kategoriích "Mládež“ a „Ukrajina“ získala španělská organizace Fundación Secretariado Gitano a rumunské sdružení SUS INIMA
 • Věděli jste, že...? Zajímavosti o vítězích Ceny EHSV pro občanskou společnost
 • Vítězové si berou slovo: rozhovory se všemi vítězi
leden 2023

V tomto vydání:

 • Finančnímu rozměru genderové rovnosti doposud není v politikách EU věnována náležitá pozornost
 • Každý rok by měl být evropským rokem mládeže
 • EHSV podporuje zavedení povinného testu konkurenceschopnosti pro politiky a předpisy EU
 • Evropsko-středomořská spolupráce po pandemii COVID-19: organizace občanské společnosti klíčovým způsobem přispívají k chodu hospodářství i společnosti
prosinec 2022

V tomto vydání:

 • #COP27: Evropská občanská společnost naléhavě vyzývá orgány i členské státy EU, aby zvýšily ambice v oblasti klimatu
 • Nový protokol o spolupráci mezi EHSV a Komisí posiluje úlohu Výboru jako strategického partnera
 • Mobilita by měla být uznána jako individuální právo
 • EHSV požaduje udržitelnou strategii EU pro rostlinné bílkoviny a oleje

 

říjen 2022

V tomto vydání: 

 • Geopolitická bouře před branami Evropy z pohledu občanské společnosti
 • Udílení cen EU za ekologickou produkci za rok 2022: Německo, Belgie a Švédsko vybrány v soutěži o nejekologičtější malý či střední podnik, nejlepšího maloobchodního prodejce a nejekologičtější restauraci
 • Maria Nikolopoulou: Evropský týden genderové rovnosti v EHSV
 • Základní práva a právní stát: nastal čas přejít od doporučení k činům
září 2022

V tomto vydání:

 • Evropská organizovaná občanská společnost nenechá Ukrajinu bez pomoci
 • Judith Vorbach: Sociální taxonomie pro udržitelné investice
 • Soutěž o ceny EU za ekologickou produkci za rok 2022 – vyhlášení finalistů v EHSV
 • Násilí páchané na ženách musí být v EU považováno za trestný čin
červenec 2022

V tomto vydání:

 • EHSV vyhlašuje Cenu pro občanskou společnost za rok 2022, jež se zaměřuje na dvě témata: mládež a Ukrajinu
 • Představitelé klíčových průmyslových odvětví v EU požadují, aby EHSV sehrával při tvorbě politik co nejdůležitější úlohu
 • Konference o budoucnosti Evropy: teď jsou důležitá následná opatření
 • EHSV vyjadřuje bezpodmínečnou podporu přistoupení Ukrajiny k EU

Pages