Cena pro občanskou společnost

This page is also available in

Ocenění vynikající úrovně iniciativ občanské společnosti

Smyslem Ceny EHSV pro občanskou společnost, která vznikla v roce 2006, je ocenit a vyzdvihnout konkrétní výsledky činnosti a iniciativy organizací občanské společnosti i jednotlivců na všech úrovních – evropské, celostátní, regionální a místní, jež výraznou měrou přispívají k podpoře evropské identity a integrace.

Tyto počiny a iniciativy musí mít tvůrčí a inovační charakter a musí dlouhodobě přispívat k pozitivnímu vnímání Evropy a integračního procesu veřejností.

Každý ročník je zaměřen na určité téma, které určuje předseda EHSV.

Udílením této ceny hodlá Výbor zvýšit povědomí o tom, jak zásadně důležité je přispění organizací občanské společnosti či jednotlivců k formování evropské identity a evropského občanství, jež ztělesňují společné hodnoty, na nichž stojí evropská integrace.

Více informací o Ceně EHSV pro občanskou společnost naleznete zde: Cena pro občanskou společnost.