Program

EHSV každý rok pořádá devět plenárních zasedání. Plenární shromáždění přijímá prostou většinou stanoviska vypracovaná studijními skupinami a odhlasovaná ve specializovaných sekcích / v CCMI. Vedle toho Výbor organizuje také řadu konferencí, veřejných slyšení a diskusí na vysoké úrovni, jež mají souvislost s jeho činností.

Dále pak EHSV pořádá kulturní akce v souladu s evropskou politickou agendou, tedy v závislosti na předsednictvích EU, tematicky zaměřených evropských a mezinárodních rocích a na vlastních prioritních tématech.

Akce EHSV