Skupina Zaměstnavatelé (skupina I)

This page is also available in

Skupina Zaměstnavatelé (skupina I) sdružuje podnikatele a zástupce podnikatelských sdružení z odvětví průmyslu, obchodu, služeb a zemědělství z jednotlivých členských států EU. Členové této skupiny působí v podnikatelské sféře a jsou v kontaktu s realitou každodenního života. Usilují o to, aby byly jejich vlastní zkušenosti využity na podporu evropského projektu.

Napomáhají evropské integraci podporou rozvoje podniků, které mají zásadní význam pro utváření prosperující společnosti a vznik pracovních míst.

V těchto ekonomicky svízelných časech je EHSV jedinou evropskou institucí, v níž zasedají podnikatelé a osoby, jež se plně podílejí na hospodářském a společenském životě ve svých domovských zemích. Členové této skupiny prosazují názory podniků na evropské úrovni.

Skupina Zaměstnavatelé úzce spolupracuje s pěti významnými evropskými podnikatelskými organizacemi – BusinessEurope, CEEP, EUROCHAMBRES, EuroCommerce a UEAPME, v nichž také mnozí z jejích členů působí.

See also