ZÁJMOVÁ SKUPINA SOCIÁLNÍ EKONOMIKA

This page is also available in

Zájmovou skupinu Sociální ekonomika tvoří členové pocházející ze skupiny Organizace občanské společnosti a ze skupiny Zaměstnavatelé. Zastupují družstva, vzájemné pojišťovny, sdružení, nadace a sociální podniky.

Tato zájmová skupina má za cíl informovat o zájmech sociální ekonomiky co nejširší veřejnost a také tyto zájmy hájit. Usiluje o to, aby bylo uznáno, že toto odvětví významně přispívá k sociálnímu a hospodářskému rozvoji Evropy a ke zdárnému průběhu procesu evropské integrace. Mimoto opakovaně prokázala svou přínosnost jakožto platforma, která napomáhá vzájemnému učení, výměně osvědčených postupů a úzké spolupráci s evropskými orgány a institucemi a širším okruhem organizací občanské společnosti. V uplynulých letech se zasazovala o to, aby byly otázky týkající se sociální ekonomiky zohledňovány ve stanoviscích EHSV a při jeho dalších činnostech, a dala rovněž podnět k řadě studií, které EHSV nechal vypracovat.

Služby sekretariátu pro tuto zájmovou skupinu zajišťuje sekretariát skupiny Organizace občanské společnosti.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration