Zájmová skupina Sociální ekonomika

This page is also available in

Zájmovou skupinu Sociální ekonomika tvoří členové pocházející ze skupiny Různorodá Evropa a ze skupiny Zaměstnavatelé. Zastupují družstva, vzájemné pojišťovny, sdružení, nadace a nevládní organizace působící v sociální oblasti.

Odvětví sociální ekonomiky zahrnuje celou řadu koncepcí, jež existují v jednotlivých členských státech – například „solidární ekonomiku“ a „třetí sektor“. Všechny podniky sociální ekonomiky vyznávají stejné hodnoty, k nimž patří solidarita, sociální soudržnost, přednost jednotlivce před kapitálem, sociální odpovědnost, demokratické řízení a to, že nejsou motivovány ziskem a že veškeré výnosy proudí zpět do podniku a do společnosti.

Sociální ekonomika je tudíž odlišným způsobem podnikání, který nepřetržitě spojuje obecný zájem, hospodářskou efektivitu, sociální hlediska a demokratické fungování. Představuje nicméně deset procent všech evropských podniků – jde o dva miliony podniků a šest procent pracovních míst v EU. Jako taková hraje zásadní roli v evropském socioekonomickém modelu.

Služby sekretariátu pro tuto zájmovou skupinu zajišťuje sekretariát skupiny Různorodá Evropa.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration