Zájmovou skupinu Sociální ekonomika

Zájmovou skupinu Sociální ekonomika tvoří členové pocházející ze skupiny Organizace občanské společnosti a ze skupiny Zaměstnavatelé. Zastupují družstva, vzájemné pojišťovny, sdružení, nadace a sociální podniky.

Tato zájmová skupina má za cíl informovat o zájmech sociální ekonomiky co nejširší veřejnost a také tyto zájmy hájit. Usiluje o to, aby bylo uznáno, že toto odvětví významně přispívá k sociálnímu a hospodářskému rozvoji Evropy a ke zdárnému průběhu procesu evropské integrace. Mimoto opakovaně prokázala svou přínosnost jakožto platforma, která napomáhá vzájemnému učení, výměně osvědčených postupů a úzké spolupráci s evropskými orgány a institucemi a širším okruhem organizací občanské společnosti. V uplynulých letech se zasazovala o to, aby byly otázky týkající se sociální ekonomiky zohledňovány ve stanoviscích EHSV a při jeho dalších činnostech, a dala rovněž podnět k řadě studií, které EHSV nechal vypracovat.

Služby sekretariátu pro tuto zájmovou skupinu zajišťuje sekretariát skupiny Organizace občanské společnosti.

Downloads

2021 work programme
Activity report of the “Social Economy Category”
Activity report 2019 - Social economy category
Joint declaration