Skupina Zaměstnanci

Skupina Zaměstnanci (skupina II) se skládá ze zástupců odborových organizací, konfederací a odvětvových federací z jednotlivých členských států. Její členové zastupují více než 80 odborových organizací. Velká většina z nich je sdružena v Evropské konfederaci odborových svazů (EKOS) nebo v jejích odvětvových federacích.

Ačkoliv je evropský sociální model vzorem pro značnou část světa, stále ještě existuje příliš mnoho lidí, kteří strádají nebo jsou z důvodu chudoby, diskriminace či nedostatečného vzdělání nebo jiných znevýhodnění vyloučeni ze společnosti.

K hlavním prioritám skupiny II vždy patřily plná zaměstnanost, zlepšování životních a pracovních podmínek pracovníků v Evropě a blahobyt všech občanů EU, jakož i pracovníků a jejich rodin na jiných kontinentech.

Tato skupina je jednoznačným zastáncem rozšiřování a upevňování EU jakožto prostoru prosperity, svobody a demokracie, vzájemné podpory, solidarity a sociální soudržnosti a snaží se dosáhnout toho, aby se pracující mohli skutečně podílet na tvorbě politik v Evropě.

PRIORITY SKUPINY ZAMĚSTNANCI