místopředseda pro rozpočet

EESC vice president in charge of budget - Krzysztof Pater

Krzysztof Pater je členem Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) od roku 2006. V letech 2008–2010 vykonával funkci předsedy sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost a v letech 2010–2013 a 2018–2020 vedl Středisko pro sledování trhu práce (SSTP).

Krzysztof Pater pochází z Polska, kde se na konci 90. let minulého století významně podílel na reformě polského důchodového systému a pomohl navrhnout koncepci fondových pilířů v novém systému. Pracoval rovněž v nově vzniklém sektoru důchodového zabezpečení a poté působil jako nezávislý poradce veřejných, vědeckých a soukromých institucí a na akademické půdě.

V listopadu 2001 byl jmenován státním podtajemníkem na Ministerstvu práce a sociální politiky a v květnu 2004 usedl do křesla ministra sociální politiky v polské vládě. Mimoto byl od ledna 2006 do listopadu 2015 stálým poradcem Výboru pro sociální politiku v polském Sejmu. V lednu 2016 se pak stal stálým poradcem Petičního výboru.

Krzysztof Pater je již více než 45 let aktivním členem Svazu polských skautů (ZHP), jemuž od loňského roku také předsedá. V roce 2005 mu polský prezident za jeho příkladnou práci v oblasti vzdělávání dětí a mladých lidí udělil Zlatý kříž za zásluhy.

Krzysztof Pater vystudoval Vysokou školu ekonomickou ve Varšavě.

Je členem sekcí ECO a REX.

Byl zpravodajem mj. těchto stanovisek:

Downloads

Krzysztof PATER: Vice-President in charge of Budget - Mandate 2023-2025 - BIO
Speech Krzysztof Pater at inaugural session
Declaration of Interest - Krzysztof Pater