Arbetsordning och uppförandekod för EESK:s ledamöter

This page is also available in

Den 28 januari 2021 antog EESK:s plenarförsamling en reviderad arbetsordning och en reviderad uppförandekod för EESK:s ledamöter. De nya reglerna trädde i kraft den 10 februari 2021. Läs mer.

Downloads

Arbetsordning och uppförandekod för EESK:s ledamöter + Tillämpningsföreskrifter (2021)

ÖVERSIKT: Betydande ändringar genom den reviderade uppförandekoden

Brochure: Respect and dignity at the EESC