EU:s ekopris

EU:s ekopris anordnas gemensamt av Europeiska kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), Europeiska regionkommittén (ReK), Copa-Cogeca och IFOAM Organics Europe. Syftet med dessa pris är att belöna framstående insatser inom den ekologiska värdekedjan och att uppmärksamma de bästa och mest innovativa aktörerna inom ekologisk produktion i EU.

Prisen är det första exemplet på ekologiska utmärkelser på EU-nivå och är en uppföljning av den handlingsplan för utvecklingen av ekologisk produktion som kommissionen antog den 25 mars 2021. I handlingsplanen framhålls det att konsumenternas efterfrågan på ekologiska produkter behöver öka för att stimulera den ekologiska produktionen. Detta kräver bland annat att allmänheten blir mer medveten om vad som avses med ekologisk produktion och om dess fördelar I handlingsplanen föreskrivs därför att årliga pris som belönar framstående insatser inom den ekologiska värdekedjan ska delas ut. De kommer att delas ut för första gången 2022.

EESK har i flera år gått i bräschen för att främja en mer hållbar och heltäckande livsmedels­politik i EU. I det yttrande om handlingsplanen som antogs i september 2021 erkänner kommittén inte minst den roll som det ekologiska jordbruket spelar för att målen i den europeiska gröna given ska kunna uppnås, och handlingsplanen för utvecklingen av ekologisk produktion ses som en stabil grund för en hållbar vidareutveckling av den ekologiska sektorn. EESK anser också att konsumenterna bör informeras om fördelarna och utmaningarna med ekologiska produkter genom lämpliga upplysningsåtgärder, och vill därför bidra till initiativ som syftar till att öka medvetenheten om ekologisk produktion, såsom EU:s årliga ekodag och prisen för framstående insatser inom alla sektorer i den ekologiska livsmedelskedjan.

EESK var inbjuden att delta i det officiella firandet av EU:s första ekodag den 23 september 2021, då även kommissionsledamot Janusz Wojciechowski var närvarande. Kommittén är också medarrangör av EU:s ekopris, med ansvar för tre pris.

EU:s ekopris omfattar sju kategorier och åtta pris. De uppmärksammar olika aktörer längs den ekologiska värdekedjan som har utvecklat ett framstående, innovativt, hållbart och inspirerande projekt som tillför ett verkligt mervärde till produktionen och konsumtionen av ekoprodukter.


EESK:s ordförande Oliver Röpke EESK:s ordförande Oliver Röpke:

Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar snabbt. Konsumenterna vill äta bättre och hälsosammare livsmedel, vilket är bra för våra kroppar och bra för vår planet. Men alla har inte samma valmöjlighet, eftersom vissa ekologiska livsmedel inte är tillgängliga. EU:s ekopris ger ett erkännande åt innovation, passion och engagemang hos de veritabla förkämparna för ekologiska livsmedel och ekologisk produktion i EU och för frågan närmare den dagliga konsumenten.


Mer information finns på webbsidan för EU:s ekopris och på sociala medier via #EUOrganic.