KATEGORIN ”FRIA YRKEN”

I september 2017 inrättade EESK formellt kategorin ”Fria yrken”, som består av EESK-ledamöter som företräder yrkesorganisationer eller själva är yrkesutövare. I kategorin ingår medlemmar från medlemsstater i EU:s norra, södra, östra och västra delar.

Kategorin träffas tre gånger per år för att övervaka och diskutera de senaste politiska och rättsliga utvecklingstendenser på europeisk nivå som påverkar utövandet av de fria yrkena. Detta arbete sköttes tidigare av medlemmarna i en kategori som också bestod av medlemmar från sektorn för mikroföretag, små och medelstora företag och hantverksföretag. Beslutet att inrätta en separat kategori för fria yrken vittnar om åtagandet att uppnå kategorins huvudmål: att se till att de fria yrkena verkar på samma villkor och att de uppnår sin potential i EU under de kommande åren. I detta avseende kan det extra sammanträdet i Gruppen för civilsamhällesorganisationer i Rom, på temat ”De fria yrkena, en hävstång för Europas utveckling: mot ett europeiskt manifest för verksamma inom de fria yrkena”, betraktas som grundstenen för kategorins verksamhet och som ett bidrag till arbetsmetoden med plattformar för att ge europeiska aktörer möjlighet att bidra till processen.

Varje år anordnar kategorin ”De fria yrkenas dag”, med inriktning på frågor som särskilt påverkar utövandet av dessa yrken, såsom digitalisering och artificiell intelligens.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society