Yttre förbindelser

This page is also available in

Utvidgning/EU:s grannländer

EESK spelar en central roll i nätverket av kontakter mellan det civila samhället i EU och dess partner i kandidatländerna och i grannländerna. Vi stöder det civila samhällets aktiva deltagande i utvidgningsprocessen och i genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken med EU:s grannländer i öster och i det södra Medelhavsområdet.

Med våra partner från Schweiz, Island, Norge och Liechtenstein sörjer vi för en regelbunden övervakning av hur Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) fungerar.

Våra yttre åtgärder i Europa och i Medelhavsområdet kan delas in i fyra huvudområden:

Övriga världen

EU:s förbindelser med Latinamerika, Asien och AVS-länderna (Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) har förstärkts under årens lopp. De omfattar olika områden såsom politisk dialog, handel, utvecklingssamarbete och forskning.

Som företrädare för det europeiska civila samhället i EU arbetar vi – genom facksektionen för yttre förbindelser (REX) – aktivt för att främja ekonomiska, politiska och sociala band med dessa tre regioner.